overlevingsstrategie

Het selecteren van dieren met organen die vroegtijdig waarschuwden voor allerhande gevaren, bleek een doeltreffende overlevingsstrategie. Reuk, visuele en auditieve informatie waren van groot belang om onze voorouders te waarschuwen voor bedreigingen. De informatie, die zo verkregen werd, kon worden gecombineerd met informatie uit het lichaam zelf afkomstig: evenwicht en proprioceptie of positiezin.

De combinatie van een flexibele, niet samendrukbare staaf in de lengte van het lichaam samen met skeletspieren maakte het mogelijk om deze informatie nuttig aan te wenden om de overlevingskansen te verbeteren.  De informatie uit visuele, auditieve, geur, evenwicht en proprioceptie stroomt gelijktijdig het zenuwstelsel binnen; het centrale zenuwstelsel distilleert dan  uit die gegevens een beeld van de toekomst en laat het bewegingsapparaat ernaar handelen om te overlevingskansen te  verbeteren; dat is evolutionaire intelligentie.

"Er naar handelen", U leest het goed, lijkt mij onlosmakelijk met intelligentie verbonden. Vaak wordt intelligentie vooral  in termen van abstract, logisch en/of mathematisch denken gedefinieerd; maar mij lijkt het  -onbewust- voorspellen of inschatten van de nabije toekomst een veel belangrijkere functie van ons centraal zenuwstelsel: "Wat betekent die schaduw, dat gekraak, is dat een roofdier? Mag ik rustig verder eten of moet ik mij zo snel mogelijk uit de voeten maken?". Hoogstwaarschijnlijk heeft een reptiel geen "ik" gevoel, maar maakt zich bij dreigend gevaar wel zo snel mogelijk uit de voeten. Dat is intelligent in de oorspronkelijke Latijnse betekenis: "inter" tussen, "legere" kiezen, plukken (kiezen tussen, uitplukken).

Informatie komt binnen, wordt verwerkt en getest door erop te reageren. Het resultaat van die actie geeft dan nieuwe input van gegevens waarop weer gereageerd wordt. Welke reacties mogelijk zijn hangt af van hoe gecompiliceerd het activatiesysteem van het dier is. Het ontwikkelen van een doeltreffend  zenuwstelsel leverde aan onze voorouders een meer waarschijnlijk beeld van de toekomst en bood steeds meer keuzevrijheid zodat de kans op overleving steeg.