Movere essentia vitae

movere essentia vitae - bewegen is de kern van het leven - is niet overdreven: zonder beweging is er  geen sprake van dierlijk leven.

Voor gezonde mensen is bewegen vanzelfsprekend, maar beeldt U maar eens in wat het leven zonder beweging zou  voorstellen: iemand die volledig verlamd is, opgesloten in haar of zijn eigen lichaam zonder mogelijkheid tot contact met de omgeving, volledig afgesloten van alle mogelijkheden tot communicatie...

Maar ook minder dramatische ziektebeelden zijn uitermate hinderlijk: de beperkingen van lage  rugpijn, een stijve nek die ons het leven zuur maakt, een geblokkeerde knie...

Dit alles stelt grote uitdagingen aan de geneeskunde.  De hoog technologische  orthopedie biedt fantastische oplossingen aan voor zeer ernstige ziektebeelden zoals een arthroscopische subchondrale plastie voor femorale of tibiale  stressfracturen,  maar blijft wat verweesd achter bij eerder banale klachten zoals mechanische lage rugpijn.  Juist die alledaagse klachten zijn mijn voorname bron van interesse. Natuurlijk is lage rugpijn of een stijve nek niet levensbedreigend, maar voor wie er  in het verleden al last van had, zal het met mij eens zijn dat deze pathologieën iemands leven serieus kunnen vergallen.

De basisgedachte  van mijn therapie is streven naar de optimale houding en de meest efficiënte bewegingspatronen.